વાગી કાળજે કટારી તારા પ્રેમની | Full Gujarati Movie (HD) | Vikram Thakor | Naresh Kanodia

Share
Embed Link
 • Published on:  Jul 10, 2019
 • Video full hd 1080 વાગી કાળજે કટારી તારા પ્રેમની | Full Gujarati Movie (HD) | Vikram Thakor | Naresh Kanodia 156:58:, 720, 480 વાગી કાળજે કટારી તારા પ્રેમની | Full Gujarati Movie (HD) | Vikram Thakor | Naresh Kanodia
  Download the app now and share it with all the asli fans
  https://shemaroome.app.link/MGDMocFk3W
  Give a missed call on 18002665151
  www.shemaroome.com

  Cast :- Vikram Thakor, Firoz Irani, Hitu Kanodia, Naresh Kanodia, Jaimini Trivedi, Mamata Soni.
  Director :- Harsukh Patel

  Movies & Natak Available on #ShemarooMe App
  http://bit.ly/2EH6G0r

  Best of Siddharth Randeria (Gujjubhai )
  http://bit.ly/2H4Fufv

  Best of Sanjay Goradia
  http://bit.ly/1QJFP3h

  Gujarati Comedy Scenes – Gujarati Jokes
  http://bit.ly/2TlMTOg

  Gujarati Jokes - Vasant Paresh - Sairam Dave - Gujarati Comedy
  http://bit.ly/2NK2ykh

  Gujarati Songs – Garba, Aarti, Bhajan, Navratri, Dandiya, Lok Geet, Gujarati film songs and more
  http://bit.ly/2NK3oxr Video વાગી કાળજે કટારી તારા પ્રેમની | Full Gujarati Movie (HD) | Vikram Thakor | Naresh Kanodia upload by channel ago just now with 1.2M views.Rating: %(by users) - What think other users about this videos -

Comment